OTR
«
« 14.01.2021 (Th.), 22:30 »
Syn bogacza. Klaudia jest córk Edwarda Walczaka który zosta skatowany. Pi rozwiód si z matk Klaudii i zamieszka na ulicy. Nie mieli ze sob od wielu lat kontaktu ale kiedy zapad wyroks d powiadomi ich o sprawie i poprosi o odebranie cia a z prosektorium. Córka pochowa a ojca. Kiedy dowiedzia a si e sprawca pobicia dosta tylko 3 lata nie mog a pogodzi si z tym wyrokiem. Sprawa by a g o na poniewa sprawc by syn znanego biznesmena Tadeusza Ma ki. Edward by bezdomnym wi c nikt specjalnie nie stan w jego obronie a media nie chcia y nara a si Ma ce. S dzia zas dzi 3 lata uznaj c e by a to przypadkowa niezamierzona mier cho jedna ze stacji TV wyemitowa a drastyczny fragment z nagrania z monitoringu. Re yseria: Krzysztof Kalisiak


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat