OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 14:00 »
W adys aw okietek. Pozornie nie mia szansy na sukces. Z o liwe przezwisko mia o pi tnowa jego wzrost. A jednak dumnie przesz o do historii. Nosi je król zwyci zca który zdoby koron i zjednoczy kraj. W adys aw okietek. Wiedza o nim b dzie broni w walce o zwyci stwo w tym odcinku Gigantów Historii. Giganci Historii to teleturniej dla mi o ników. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten który zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów. Teleturniej w którym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiów epoki niuansów ciekawostek faktów. Dla zawodników to rywalizacja dla widzów pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta historii i nagroda 20 tys. PLN


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat