OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 18:40 »
M odo ci Dodaj mi skrzyd a. odc. 4 M odo ci Dodaj mi skrzyd a to odcinek który opowiada o yciu m odzie y w PRL u. A ycie to atwe nie by o bo przez aparat w adzy m odzie od pierwszych powojennych lat wci gni ta zosta a w budowanie socjalistycznego systemu. Praca wa niejsza by a ni zabawa. Pocz wszy od S u by Polsce organizacji która aktywnie w czy a si w odbudow kraju z wojennych zniszcze przez ZMP ZHP i inne organizacje m odzie owe krzewi ce pod socjalistycznymi has ami idee nowego ustroju i przyja ze Zwi zkiem Radzieckim. Najbardziej aktywni m odzie owi dzia acze mogli liczy na ordery dyplomy odznaczenia i dobres owo ojców narodu


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat