OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 20:45 »
Rozwód z mi o ci. Wi c awscys w zasadzie szcz liwym ma e stwem. Do pe ni szcz cia brakuje im jeszcze tylko rozwodu na wypadek gdyby fiskus i prokuratura zaj li ich firm . Postanawiaj zatem publicznie da sobie powody do rozwodu k óc c si na ulicy. Wi c awska zaczyna jednak podejrzewa e za rzekomo fikcyjnym rozwodem stoj nie tylko wzgl dy ekonomiczne. Prosi policjanta który coraz cz ciej odwiedza j w sklepie o pomoc w ustaleniu prawdy. W ratowanie zwi zku zostaje uwik any tak e miejscowy proboszcz. Kusy z sukcesem uprawia malarstwo komercyjne. Tworzy cykl diab ów podlaskich który znajduje wielu nabywców. Zaczyna wietnie zarabia ale nie przywi zuje wi kszej wagi do pieni dzy. Z drugiej jednak strony gruba gotówka pozwala mu na sprawienie Lucy niespodzianki. Kupuje jej w prezencie terenowy samochód który ma zast pi niesprawnego UAZ a. Serial komediowy obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat