OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 21:40 »
Znak Lucyfera. Przy podwarszawskiej szosie zostaje znalezione cia o pracownicy okolicznego banku. Prowadz c ledztwo w sprawie zabójstwa policjanci wpadaj na trop tragicznej w skutkach malwersacji finansowej. Tarkowski pod wp ywem Rogo a nabiera zaufania do komisarz Oster. Powstrzymuje Ol przed dalszym ledztwem czym tylko rozjusza dziewczyn . Pog bia si konflikt mi dzy kochankami. Zazdrosna o Tarkowskiego Ola idzie do prokuratora Wójcikaz propozycj inwigilacji komisarz Oster. Serial kryminalny


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat