OTR
«
« 24.02.2021 (Wed), 23:00 »
W filmie o papie u Benedykcie XVI poznamy jego przyjació kuzynki koleg z seminarium wreszcie znajomego z czasóws u by w niemieckim wojsku. O najm odszych latach sp dzonych w rodzinnym domu w Traunstein opowiada brat papie a Georg Ratzinger


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat