OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 03:30 »
W kleszczach terroryzmu. Po wybiciu szyb w domu wójta dochodzi do kolejnego aktu terroru wymierzonego w jego mienie. Nieznani sprawcy przedziurawiaj opony w jego samochodzie. Wzburzony wójt postanawia powo a komisj która zajmie si spraw terroru we wsi. Pod wp ywem bulwersuj cych wydarze dokonuje jednak rewizji swoich wcze niejszych decyzji knajpa b dzie odbudowana. Tymczasem nowa radiostacja w ramach promocji rozdajes uchaczom tanie odbiorniki. Wkrótce wszyscy mog si przekona e nowe radio jest nadzwyczaj dobrze poinformowane. Violetka postanawia zapisa si trwale w dziejach sztuki i namawia Kusego eby namalowa jej akt. Pozowaniem jest zainteresowana tak e Klaudia. Serial komediowy obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat