OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 04:25 »
2365Marek wci dystansuje si od Iwony i sp dza czas z synem. Witek opowiada ojcu o znajomo ci z Michalin a Z oty namawia go aby powiedzia dziewczynie o swoim odwyku. Spotkanie Witka z atrakcyjns siadk ma zaskakuj cy fina . Sporo dzieje si tak e w hotelu Sta skich. Oliwka przeprasza Bo en za poparzenie jej d oni podczas zabiegu wykonywanego przez Jowit . Jezierska nie ukrywa przed Zbrowsk niech ci do szefowejhotelu. Sta ska dostaje kolejnego SMS a wymierzonego przeciwko Brunowi i podejrzewa e stoi za tym Dylska. Inny atmosfera panuje na osiedlu Pod sosnami . Arleta z rado ci opowiada Reginie o próbach chóru które prowadzi. Po wyj ciu kobiety Jola wyznaje Czapli e to z ni i jej przyjació mi Basi Zenkiem Ró i Zdzisiem wiczy artystka i jest wobec nich bardzo wymagaj ca. Serial obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat