OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 11:30 »
Witek wyznaje Markowi e Michalina pocz stowa a go skr tem. Spanikowany Z oty od razu zaczyna rozwa a wyprowadzk aby chroni syna przed narkotykami. Iwona ma do Marka pretensje e w tych okoliczno ciach ona i ich córka Wioletka nie licz si dla niego. Problemys tak e na osiedlu Pod sosnami . Arleta nie zwalnia tempa prób chóru. Zdzisio Ró a i Basias bezradni a Zenek odwiedza Stefana z propozycj do czenia do zespo u. Wszyscy licz na to e Górka jako jedyny b dzie umia postawi si artystce. Bo ena przychodzi do Dylskiej z oskar eniami o dziwne SMS y a kiedy dentystka odpiera zarzuty Sta ska prosi o pomoc w znalezieniu nadawcy znajomego zes u b. Z kolei Jowita nak ania Prota aby poszli razem do escape roomu na co on si zgadza pod warunkiem e to b dzie ich randka. Serial obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat