OTR
«
« 08.04.2021 (Th.), 16:05 »
Nic nie wida. Nieziemscy po obudzeniu zastanawiaj si nad niadaniem. Okazuje si e wskutek awarii kuchenny robot SM10 nie daje si przeprogramowa i serwuje tylko i wy cznie nale niki. Zniecierpliwieni kosmici zaczynaj rozmy la o jakiejkolwiek alternatywie. Z zasobnika ch odz cego znika te owsianka i mleko kokosowe. Podejrzenie pada na Zozo który znika po zmroku. Czy w kosmicznej ciemno ci Zozo cokolwiek widzi tak jak potrafi to niektóre ziemskie zwierz ta


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat