OTR
«
« 05.05.2021 (Wed), 04:20 »
P acz dziecka budzi Sta skiego. On i Karolina odkrywaj e go cie Hilsbergowie wyszli na spacer i zostawili w pokoju niemowl . Madzia bierze udzia w sesji zdj ciowej dla Fashion Life. Dzi ki nowemu partnerowi którym jest Miko aj Wianuszko dziewczyna mia o pozuje. Wszyscys zadowoleni ze zdj . Wida e umi niony ch opak zrobi wra enie na Madzi. Natalia spotyka si z Miko ajem. Pó niej Natalia i Malwina egnaj Anet która wylatuje na Malt by wzi lub ze Stawickim. Aneta zamierza od razu uda si z m em na miesi c miodowy


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat