OTR
«
« 05.05.2021 (Wed), 13:25 »
Narkotyk. Aspirant Nocul obawia si e który z jego ludzi mo e by zamieszany w udaremnienie zakrojonej na szerok skal policyjnej akcji wymierzonej przeciwko handlarzom narkotyków. W tej szczególnie trudnej i przykrej sytuacji pod nieobecno zwierzchnika oddelegowanego na szkolenie Nocul szuka wsparcia u ksi dza Mateusza


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat