OTR
«
« 05.05.2021 (Wed), 15:55 »
Siódmy krasnoludek. D ugo wyczekiwana polska produkcja ju na antenie PULS 2. Kuba i ruba to przepi kny serial animowany dla najm odszych. Przedstawia codzienne ycie dwóch braci ca kowicie od siebie ró nych. Kuba cho m odszy to typ przezornego i rozwa nego intelektualisty. Mateusz zwany rub jest przeciwie stwem brata oderwany od ycia wiecznie bujaj cy w ob okach chojrak i zawadiaka który co chwil pakuje si w tarapaty. Przygoty tej dwójki z pewno ci zaciekawi i rozbawi ma ego widza


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat