OTR
«
« 05.05.2021 (Wed), 16:30 »
Halloween. HalloweenZbli a si Halloween. Mi dzy Boskimi a Mari rozgorzeje dyskusja na temat przebierania si za Batmana Spidermana i Supermana. Wed ug Marii superbohaterowie to ohydni maczo i reakcjoni ci promuj cy przemoc. Przyjació ka rodziny zaatakuje Ludwika twierdz c e ho duje przestarza ym warto ciom. Jest wychowany w kulcie silnego m czyzny i bezbronnych kobiet. Natalia w przebraniu tygrysicy idzie razem z Kub hokeist oraz Kacprem Supermanem na obchód po osiedlu za cukierkami. Ludwikowi udaje si w tajemnicy przed on pój do Marka na mecz. Ludwik wpada na pomys aby Bo e Narodzenie sp dzi poza domem. Oferta wydaje si Natalii niezwykle kusz ca w ko cu nie b dzie musia a ca ych wi t sp dzi w kuchni lata za prezentami i wpada w przed wi teczn gor czk . Szybko jednak schodzi na ziemi . Serial komediowy 24 min Polska 2011Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol Klementewicz Kuba WecsileAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat