OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 03:35 »
Opowie o bezgranicznej mi o ci jedenastoletniej aty do jej ojca. Dziewczynka przygotowuje piosenk na szkoln akademi zorganizowan z okazji zbli aj cego si Dnia Taty. To sprawia e ata przygl da si ojcu baczniej ni zazwyczaj. Chc c jak najlepiej opisa swoje uczucia powoli zaczyna ods ania skrywane przez niego tajemnice


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat