OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 04:20 »
Odc. 2401Józek cieszy si e wraca do gry w dru ynie z drugiej strony wyjazd do Niemiec oznacza rozstaniez Gabrysi z któr Sa atk zacz o czy co wi cej ni przyja . Rozterki ale z innego powodu targaj ukaszem. Ma on przekaza paczk za pobraniem do magazynów na Targówku. Przeczuwaj c e to pu apka tak jak wtedy gdy zosta napadni ty Sadowski postanawia si zabezpieczy . Niebezpiecznierobi si tak e mi dzy jego rodzicami. Renia zapowiada Ludwikowi e nie yczy sobie aby Paulinka odwiedza a go i jego wspó lokatorki. K ótnia by ych ma onków przyprawia Helmuta o ból serca. Nie wiedz c e Natalia zna Miko aja Madzia zaprasza ch opaka do kancelarii Zwole skiej aby razem obejrzeli fotografiez sesji zdj ciowej. Mi dzy niedosz ymi kochankami dochodzi do przepychankis ownej. Serial obyczajowy


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat