OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 12:35 »
Ula wyznaje Bartkowi e ycie na wsi zaczyna j nudzi ale zmienia zdanie gdy w r ce m odych trafia nagle transport nielegalnych sadzonek konopi indyjskich. Piotr z King wci zastanawiaj si czy nie powinni zamkn w ko cu bistro które od miesi cy przynosi straty. Pawe oficjalnie daje France klucz do swojego mieszkania i pomaga ukochanej w przeprowadzce. Tymczasem do Warszawy przyje d a nagle stryj dziewczyny z Bukowiny który od lat jest z jej bliskimi sk ócony ale koniecznie chce z Frank porozmawia .


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat