OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 13:25 »
Marcin wci nie ufa Izie i nie umie zapomnie o jej rzekomym romansie z Micha em. ukasz ma z amane serce po rozstaniu z Patrycj i jest tak przygn biony e Marta zaczyna si o niego powa nie niepokoi . Tymczasem Argasi ski próbuje zmusi Anet by wy wiadczy a mu przys ug i podpisa a si pod fa szyw opini lekarsk któr jeden z jego znajomych Herman chce przedstawi ws dzie by unikn wi zienia. Serial obyczajowy


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat