OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 14:20 »
Marian i Hela. Swój jubileusz 10. rocznic lubu czyli drewniane wesele urz dzili na scenie koszali skiego amfiteatru gospodarze festiwalu Marian i Hela najs ynniejsze ma e stwo kabaretowe w Polsce stworzone przez Kabaret Ko Polski. Na ów jubileusz przyjechali z ró nych stron krewni i przyjaciele arty ci kabaretowi i estradowi ró nych pokole . U wietnili oni uczt weseln swoimi yczeniami i wyst pami. Ponadto zaprezentowali naszej nowej rodzinie krajów europejskich wszystko co Polska ma najlepszego: staropolsk go cinno bogat tradycj i ciekawe obyczaje


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat