OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 15:35 »
Z oto. W odcinku przypomniane zostanie utworzone w XIX wieku poj cie Gold Coin Standard. Widzowie dowiedz si jakie czynniki spowodowa y odej cie od tego systemu


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat