OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 16:30 »
Wszystko i ka dy ma swoj cen. Natalia i Maria wybra y si na zakupy. Okazuje si e Tomek i Magda równie szalej po sklepach. Ku rozpaczy Marii Magda trafi a na wi ksze soldy ni ona. Kuba i Kacper ucz Natali znaczenias owa altruizm. Tomek Kuba i Kacper rozpoczynaj strajk. Maj do rodzicielskiej w adzy


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat