OTR
«
« 11.06.2021 (Fri), 18:20 »
Tak tego nie za atwisz. Anna zostaje potr cona przez bandyt który wcze niej zgwa ci jej pacjentk . Trafia do szpitala. Jako pierwszy na miejscu wypadku zjawia si doktor Potocki. Gdy m czyzna który zaatakowa doktor Reiter przyje d a pó niej do Le nej Góry Wiktor rzuca si na niego z pi ciami. Z kolei na dy urze doktor Banach odpowiada na wezwanie do Domu Dziecka w którym jeden z podopiecznych mia atak padaczki. Gdy ratownicy chc zabra malca do szpitala w drodze trafiaj na powa ny wypadek. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat