OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 03:30 »
Rodzina Winnych szykuje si na wielkie rodzinne wydarzenie jakim b dzie lub Stanis awa i Andzi. Nieoczekiwanie Andzia stawia powa ne ultimatum. Po czterech latach pobytu w wi zieniu na wolno wychodzi Micha . Przed wi zieniem czeka na niego st skniona Ania. Czy Micha odnajdzie si w nowejrzeczywisto ci Po mierci Stalina w Polsce nastaje odwil . Gomu ka przemawia w Warszawie i porywat umy. Wszyscy maj nadziej na zel enie re imu i powrót do ycia w cho by umiarkowanej wolno ci. Ania Mania i Ryszards wiadkami tego wyst pienia. Tymczasem ycie na wsi p ynie w asnym rytmem. Ewa Kasia i Basia dorastaj ce córki Ani i Mani rywalizuj o wzgl dy Benka przystojnego syna Andzi. Serial obyczajowy historyczny


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat