OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 04:20 »
ukasz nie ma z kim zostawi dzieci. W ko cu zabiera Ksawerego i Paulink do pracy cho ryzykuje e b dzie mia przez to powa ne problemy. Klara kolejny raz spotyka si ze swoj macoch Iren Adler liwi sk . Okazuje si e Olgierd zagin i zosta uznany za zmar ego cho jego cia a nigdy nie znaleziono. Malwina jest za amana po wpadce z kontraktem Madzi. Wspólnie z Natali zastanawiaj si jak rozwi za problem. Oliwka coraz bardziej naciska Kajtka w sprawie wyprowadzki


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat