OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 04:50 »
Podczas I wojny wiatowej m oda Ró a mieszka a w ytomierzu. Po upadku z konia straci a wzrok. Osobisty dramat sta si impulsem do decyzji o po wi ceniu ycia ociemnia ym


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat