OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 06:30 »
Skirgie o przywozi Andrzeja Garbatego. Dworzanie na Wawelu czekaj na powrót królowej. Krystyna narzeka Dymitr zarz dza porz dki. Jagie o potwierdza przywileje Skirgie y na pi mie. Klemens z Moskorzewa zostaje kanclerzem. Julianna ma pretensje do syna który faworyzuje Skirgie . W drodze powrotnej do Krakowa Jadwiga jest zasmucona poniewa nie ma adnych wie ci od Jagie y. Spytek i Ersebeth przebywaj sami w le nej chacie podczas burzy. Felicja jest zmartwiona


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat