OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 11:30 »
Odc. 2414Klara idzie na symboliczny pogrzeb ojca i spontanicznie wyg asza przejmuj c mow . Tu po uroczysto cimacocha zaczyna namawia Pyrk by odrzuci a spadek po liwi skim. Radek za podszeptem prawniczki postanawia przepisa swoj restauracj na Sandr by ukry maj tek przed kolejnym starciem ws dzie z Lidk . Lepiej sprawy maj si u Darka który spotyka si z Ig by rozwi za w ko cu fundacj . Razem j prowadzili i przez ni o ma o nie trafili do wi zienia. Tymczasem Jerzy który przyjecha na budow spotka si z Janickim jest oczarowany Walawsk . Serial obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat