OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 13:25 »
Wybory. Zostaje zamordowany Jakub Gold jeden z kandydatów na burmistrza w trwaj cej kampanii wyborczej. Gold by przedstawicielem mniejszo ci ydowskiej w programie swojej kampanii wyborczej stawia na ekologi . Mo ejko poszukuje partnerki dla swojego psa. Na jednym z forów internetowych poznaje w a cicielk pi knej suki wilczura. Do miasteczka powraca z zagranicy Justyna. To ona ma wej na miejsce Jakuba w kampanii wyborczej. W trakcie ledztwa okazuje si e Jakub by zastraszany próbowano odwie go od pomys u kandydowania na burmistrza. Wybory wygrywa Justyna. Mo ejko umawia si na spotkanie z w a cicielk Balbiny. Serial kryminalny obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat