OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 14:15 »
Podczas I wojny wiatowej m oda Ró a mieszka a w ytomierzu. Po upadku z konia straci a wzrok. Osobisty dramat sta si impulsem do decyzji o po wi ceniu ycia ociemnia ym


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat