OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 03:30 »
Planty o wicie. Dyrektor cz onek gangu Aviego w Ministerstwie zleca Milerowi kradzie obrazu Wyspia skiego Planty o wicie. Ma da to zlecenie Ewie i b dzie to ostatnia akcja jak wykonaj . Wys any przez Milera osi ek zmusza Maksa do podj cia si zadania namalowania kopii Wyspia skiego. Miler osobi cie nachodzi Ew chce j sk oni dowykonania zamówienia Dyrektora. Nathan odwiedza Aviego pracodawc Milera. Prosi go by zaakceptowa fakt e Ewa i jej team wycofuj si ze wspó pracy. Wychodz c Nathan widzi Graczy Cezanne a wisz cych na cianie gabinetu. Alicja i Szatner próbuj zwerbowa do wspó pracy profesora Wakara. Chc mu za o y pods uch i za jego pomoc pods ucha Milera. Szatner czyta tajn teczk Wakara. Dowiaduje si e ten w m odo ci wspó pracowa zes u bami. Jego prowadz cym by dyrektor. Serial kryminalny


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat