OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 04:20 »
Kto tu rz dzi. Sonia i Kuba wci maj tzw. ciche dni. Dziewczyna poczu a si odrzucona. Na pierwsze wezwanie ratownicy jad do ofiary napadu. Pó niej ekipa doktora Vicka pomaga poszkodowanym w wypadku drogowym. Musz odnale ci ko rann kobiet która uciek a pod wp ywem szoku. Gdy ratownicysi rozdzielaj Sonia trafia na najgorszy przypadek w swojej karierze. Tymczasem Piotr z Nowym natykaj si na rannego w amywacza. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Joanna BudzowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat