OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 04:50 »
Zmiana warty. Tanaka rozwi zuje umow z Traczykiem. Og asza e Majakom nic nie grozi i obiecuje dofinansowanie dla mieszka ców którzy zdecyduj si przej na zautomatyzowane ekologiczne rolnictwo. Upokorzony Dino zdradza Traczykowi tajemnice Tanaki. Pod przykrywk ekologicznych upraw Japo czyk ma zamiar za o y w Majakach hodowl ubrów na mi so. Traczyk demaskuje Tanak . Japo czyk zostaje zmuszony do opuszczenia wsi. Nie oznacza to e Traczyk triumfuje. Dawid sprowadza do urz du gminy marsza ka województwa. Marcel czuje e to koniec jego w adzy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat