OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 07:05 »
Dynastia Windsorów. Dynastia Windsorów. Silne niezwyk e i niepokorne kobiety. Pozostaj cy w ich cieniu mniej zdecydowani m czy ni. Cho Zjednoczone Królestwo dawno utraci o status imperium a mentalno poddanych zmieni a rewolucja obyczajowa Windsorowie wci doskonale prosperuj . Mo na by rzec e ich popularno ro nie odwrotnie do posiadanej w adzy. Z majestatycznych ikon zmienili si w bohaterów masowej wyobra ni. Dzis cz ci popkultury celebrytami a ich rodzinne wa nie luby zdrady i rozwody sprzedaj si znakomicie nawet poza królestwem. Nie jeste my rodzin lecz firm mia powiedzie niegdy król Jerzy VI ojciec El biety II. By y tos owa prorocze. W tym odcinku teleturnieju poznamy fakty rozprawimy si z mitami i odkryjemy niejedn skrywan za murami Pa acu Buckingham tajemnic dynastii Windsorów


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat