OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 12:15 »
Przygoda dziewi ta czyli nieprawdopodobny rozwój akcji doprowadzony do niespodziewanego fina u. Dzi ki pomocy Marka i harcerzy milicja wpada na trop i aresztujeprzest pców z szajki Alberta Flasza. Uwalnia te z ich r k Cze ka. Marek Piegus i jego koledzy staj si bohaterami dnia. PRZYGODA DZIEWI TA CZYLI NIEPRAWDOPODOBNYROZWÓJ AKCJI DOPROWADZONY DO NIESPODZIEWANEGOFINA USerial dla m odych widzów 22 min Polska 1966Re yseria: Mieczys aw Wa kowskiScenariusz: Edmund Niziurski Mieczys aw Wa kowskiAktorzy: Grzegorz Roman Bronis aw Pawlik Edward Wichura Jadwiga Chojnacka Jan Kociniak LudwikBenoit Mieczys aw Czechowicz Aleksander Dzwonkowski WojciechSiemion Krzysztof Litwin Barbara Krafftówna Janusz K osi ski LechOrdon i inni


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat