OTR
«
« 26.11.2021 (Fri), 12:50 »
Wsta i walcz. Maks jest kompletnie za amany po utracie Antka pod wp ywem alkoholu wdaje si w bójk w barze i w efekcie nie przychodzi do pracy. Do szpitala akurat tego dnia trafia kobieta w zaawansowanej ci y której dziecko ma wad serca i tu po urodzeniu wymaga natychmiastowej operacji. A zabieg u noworodkajest w stanie wykona wy cznie doktor Beger. Pod skalpel Falkowicza trafia z kolei dwójka krewkichi sk óconych ze sob emerytów. Tretter i Alina wci pomagaj nastolatkom Uli oraz Jackowi którzyzostali niedawno rodzicami. Tymczasem Blanka zauwa a e Radwan nagle zacz jej unika i postanawia otwarcie z nim o tym porozmawia . Serial obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat