OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 06:50 »
Gmina Rymanow. Program podro niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ownym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektow miejscowo ci zarowno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogolna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno - sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha ktor drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. - jednyms owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektore dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat