OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 11:45 »
Eksternista. Sier ant Walczak podejmuje mozolne i pe ne zabawnych nieraz perypetii szkolenie Cywila. Wspolna praca bardzo zbli a psa i jego opiekuna. W rezultacie obopolnych wysi kow Cywil zdaje egzaminy jako eksternista w Zak adzie Tresury Psow i otrzymuje dyplom. Odt d mo e ju bra udzia w akcjach policyjnych. Serial kryminalno - komediowy dla m odych widzow 32 min Polska 1970Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierAktorzy: Krzysztof Litwin Henryk B k Wojciech Pokora Wac awKowalski Teresa Lipowska Piotr Fronczewski i inni


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat