OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 12:20 »
W puszczy. Serial kryminalno - komediowy o sympatycznym psie milicyjnym i jego opiekunie sier ancie Walczaku. Przed Cywilem pierwszy powa ny sprawdzian umiej tno ci nabytych podczas miesi cy szkole . Pies dostaje zadanie odnalezienia Gosi i Jacka - dwojki dzieci zaginionych w Puszczy Bia owieskiej. Cho las nie jest wdzi cznym terenem do poszukiwa i Cywil napotyka coraz nowe przeszkody udaje mu si wreszcie odnale zab kane dzieci. Serial kryminalno - komediowy 28 min 7 odc. Polska 1970 Scenariusz i re yseria: Krzysztof Szmagier Wyst puj : Krzysztof Litwin Iwa M odnicka Zbigniew Jozefowicz Zygmunt Aposto Ryszard Pracz Zdzis aw Kielecki Joasia Goszczy ska Piotru K kolewski i inni


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat