OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 17:20 »
Rogowscy oddychaj z ulg bo w G osie Grodka ukazuje si w ko cu artyku Izy o odpadach w garbarni. Budzy scy wchodz w konflikt z nowyms siadem z Grabiny Janoszem i nagle odkrywaj e zostali gwiazdami Internetu oraz bohaterami lokalnego skandalu. Jaszewski po odej ciu ony kompletnie si za amuje i znow si ga po alkohol co powa nie niepokoi Mari . Ula z Bartkiem zapraszaj Marzenk i Andrzejka na rodzinn kolacj a gdy Lisieccy wracaj do domu dochodzi do tragicznego wypadku


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat