OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 20:20 »
Ewka win za mier Irki obarcza Nitk ktorej podczas akcji odbicia dziewczyny z r k Niemcow zaci si pistolet. Rodzina Szcz snych chce pochowa Irk na Pow zkach w rod bliskich. Dowodztwo informuje dziewczyny e by oby to bardzo ryzykowne. Marysia zobowi zuje si znale odpowiednie miejsce na grob dla przyjacio ki. Marysia straci a nadziej na koniec wojny i powrot do normalno ci. Przestaje si ukrywa jest jej ju wszystko jedno. Serial wojenny


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat