OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 21:15 »
Dziwny wypadek. Porucznicy Borewicz i Zubek otrzymuj zg oszenie wypadku samochodowego spowodowanego przez docenta Wered . W wyniku kraksy zgin a m oda dziewczyna Jolka Holszty ska. W zeznaniach Weredy nic si nie zgadza. Id c tropem Jolki Borewicz odkrywa jej powi zania z gangiem z odziei samochodow. Okazuje si e kryminalista Dudziak pos uguj cy si dowodem na nazwisko Wolniak ma warsztat w ktorym przerabia skradzione wozy. Wspo pracuje z dziadkiem Jolki. Dziewczyna zosta a przez nich zamordowana gdy odkry a ten proceder. Jej zw oki podrzucono na jezdni by upozorowa wypadek. Wereda mia natomiast zupe nie inny powod by pl ta si w zeznaniach


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat