OTR
«
« 15.01.2022 (Sat), 22:10 »
300 tysi cy w nowych banknotach. Szanta ysta da od re ysera Sucheckiego 300 tys. z grozi e w przeciwnym wypadku ujawni kompromituj ce go materia y. Zdesperowany Suchecki zg asza si na milicj . Porucznik Borewicz typuje kr g podejrzanych: kochanka Sucheckiego jego corka syn kasjerka PKO i jej ch opak oraz dawny narzeczony kochanki Sucheckiego. Niespodziewanie re yser zostaje zamordowany. Milicja organizuje zasadzk - pieni dze podejmuje jednak wyszkolony owczarek. Borewicz zaczyna wi c szuka sprawcy w rod treserow psow. Serial kryminalny 49 min Polska 1976Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Zdzis aw Kozie Piotr Fronczewski Zdzis aw Tobiasz Laura cz Tomasz Grochoczy ski Dorota Kami ska Liliana G bczy ska Andrzej Tomecki Wojciech Machnicki Gra yna Szapo owska


Lists


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

This file has already been deleted on OTR. You may still find it on a mirror server (Decoder software required).

Mirror anzeigen
Activate Live-Chat