OTR
«
« 24.06.2022 (Fri), 15:30 »
Trickfilm
Wyspa Bolka i Lolka. Bolek i Lolek wyruszaj w podro dooko a wiata. Je li uda im si okr y glob w ci gu 80 dni czeka ich nagroda ustanowiona przez milionera - Phileasa Fogga. W zdobyciu 20 000 funtow w z ocie chce przeszkodzi ch opcoms uga spadkobiercy Fogga Jeremiasz. Proba porwania Bolka i Lolka czy nawet zamach na ich ycie nie udaj si . Mali w drowcy wyruszaj w podro pe n przygod a Jeremiaszowi nie pozostaje nic innego jak uda si ich tropem


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat