OTR
«
« 24.06.2022 (Fri), 17:20 »
Przeprawa. Pu kownik Dowgird pojedynkuje si z rotmistrzem Zaremb . D ugo wa si losy walki wreszcie pan Krzysztof zwyci a. Zostawia Zaremb ywego z szabl ale bez konia. Obaj z Kacpremruszaj w dalsz drog . W klasztorze w ktorym zatrzymuj si naodpoczynek dogania ich oddzia Knothego. Zbiegom pomagaj w drowni komedianci. Udaje im si wymkn z potrzasku i schroni w pobliskiej karczmie. Ale rajtarzys tu tu . Serial przygodowy historyczny 50 min Polska 1973Re yseria: Andrzej KonicScenariusz: Ryszard PietruskiZdj cia: Antoni WojtowiczMuzyka: Waldemar KazaneckiAktorzy: Leonard Pietraszak Ryszard Pietruski Edmund Fetting Stanis aw Niwi ski Tadeusz Bia oszczy ski Anna Seniuk JanuszZakrze ski Jerzy Zelnik Mariusz Dmochowski Jozef Nalberczak Bronis aw Pawlik El bieta Starostecka i inni


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat