OTR
«
« 06.08.2022 (Sat), 12:05 »
Trickfilm
Izaak i Rebeka. Tata Krzysia skonstruowa nowego robota i pozwoli Krzysiowi z o y jego egzoszkielet wed ug dok adnej instrukcji. Pewny siebie i jednocze nie niecierpliwy ch opiec robi wszytsko wed ug w asnego uznania zbywaj c machni ciem r ki napomnienia Oli. Efekt jest taki e robot czyni ogromny ba agan w ogrodzie i probuje wydosta si poza ogrodzenie. Na szcz cie w tym momencie zjawia si tata i ratuje sytuacj a Ksi ga ksi g przenosi dzieci i Gizmo do Hebronu w dzie mierci Sary. Na polecenie Abrahama wraz z Eliezerem wyruszaj do Mezopotamii na poszukiwania ony dla Izaaka. Cierpliwo i pos usze stwo woli Bo ej staregos ugis dla Krzysia niezwykle inspiruj ce


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat