OTR
«
« 06.08.2022 (Sat), 12:30 »
Uczy Marcin Marcina. Do maj tku pa stwa Borowskich przybywa nauczyciel pan Podkowka bardzo chudy i bardzo smutny cz owiek. Pod wp ywem Irenki nie mia y skromny m odzieniecz dnia na dzie zmienia si nie do poznania bierze nawet udzia w szalonych wyczynach swojej rezolutnej uczennicy. Niestety maj tek pa stwa Borowskich coraz bardziej podupada rodzicow nie sta na dalsze op acanie prywatnego nauczyciela corki. Po Wigilii pan Podkowka zalewaj c si zami wyje d a do Warszawy. Serial dla m odych widzow 29 min Polska 1994Re yseria: Kazimierz TarnasScenariusz: Kazimierz Tarnas Tomasz PiotrowskiZdj cia: Grzegorz K dzierskiAktorzy: Paulina Tworzya ska Anna Nehrebecka Iga Cembrzy ska Antoni Frycz Marek Kondrat Anna Milewska Hanna Stankowna Beata Tyszkiewicz Marian Opania i inni


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat