OTR
«
« 23.09.2022 (Fri), 04:55 »
W 2022 roku Instytut Pami ci Narodowej z okazji 8 marca upubliczni kilka zdj archiwalnych przedstawiaj cych Polki. W rod nich uwag przykuwa a fotografia m odej dziewczyny w mundurze wojskowymi i fura erce. Ta fotografia to jedno z 40 milionow zdj znajduj cych si w IPN a trafi o ono do tej instytucji wraz z przej ciem dokumentow dokumentami z WSI. Na fotografii nie by o adnotacji - ani kogo przedstawia ani jakie wydarzenie dokumentuje. Kilka dni po niej opublikowano je na stronie IPN z otwartym apelem do u ytkownikow internetu o pomoc w pozyskaniu jakichkolwiekinformacji o pi knej m odej dziewczynie. Apel spotka si z niesamowitym odzewem i zainteresowaniem. Dziesi tki tysi cy ods on wpisy i komentarze z ca ego wiata przez ca dob . I sta o si co co wydawa o si niemo liwe. Wystarczy y dwa dni by stwierdzi z ca pewno ci e na fotografii wykonanej w 1943 roku jest Maria Barr z domu Ch usewicz 20 - letnia wdowa po kapitanie Filipie Barr dowodcy 107 dywizjonu RAF zestrzelonego w Belgii


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat