OTR
«
« 23.09.2022 (Fri), 07:00 »
Peru. Sol. Dawno temu sol nie by a przypraw lecz pierwszym znanym ludzko ci konserwantem. Nikt jej nie sypa do jedzenia bo to by oby marnotrawstwo. Zupa robi a sis ona bo gotowanosuszone solone mi so. A sk d brali sol Inkowie Bardzo cenna dost pna z jednego miejscawysoko w gorach z kopalni krolow. Trzeba si by o ci ko narobi aby j odcedzi z wody. Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak to si robi bo ta robota trwa do dzi


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat