OTR
«
« 25.11.2022 (Fri), 04:25 »
2659Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Hanna Klepacka Micha Lesie Julia Zieli ska Martin Bogdan Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Orina Krajewska Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Olga Bo d Agnieszka Mrozi ska Damian proponuje Ani by razem zamieszkali na co jego ukochana od razu si zgadza ale po kilku godzinachzaczyna mie w tpliwo ci. Hubert i Klara zirytowani e Modrzycki wci nie daje im spokoju postanawiaj pozwa dziennikarza dos du. Po niej pisarka probuje wycofa swoj udzia w promocji nowej ksi ki ale jej wydawca si na to nie zgadza. Tymczasem Kodur ma dla Sta skiego nowe informacje dotycz ce ledztwa. Bruno i Bo ena wci podejrzewaj o udzia w porwaniu ich synka Rafa a. Aby dowie jego winy wynajmuj detektywa


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat