OTR
«
« 19.03.2023 (Sun), 14:15 »
Wraz z wyborami pojawia si apetyt na w adz . O fotelu burmistrza zaczyna marzy inny kandydat miejscowy przedsi biorca - liwiak. A i obecny burmistrz wcale nie my li oddawa posady. W walce politycznej ho duj zasadzie - wszelkie chwyty dozwolone. W studiu fotograficznym Stasiek Niemotko go z Ameryki zgodzi si zosta szefem sztabu wyborczego liwiaka. Burmistrz w walce z konkurencj wyborcz mo e liczy na synow ktorych kiedy dzi ki swojej w adzy wynios na stanowiska. Na ce po rod zaro li burmistrz czyta sekretarce Dzidce wiersze. Rozmarzony w tworczym uniesieniu niewinnie sk ada g ow na jej okaza ym biu cie. Ksi dz w kuchni zwierza si komendantowi z nowego zmartwienia. Dzwon na wie y ko cielnej fa szywie zabrzmia . Boi si e to z y znak i prosi komendanta o wzmocnienie patroli w miasteczku. Scenariusz i re yseria: Jacek Bromski


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat